Adaptační výjezdy

 

Popis programu:

Adaptační výjezdy jsou určeny třídám 6. ročníku, prim a 1. ročníkům středních škol. Navazují na strategii primární prevence ve školách a jsou součástí Minimálního preventivního programu. Naše organizace pobyty nabízí jako součást a vhodný doplněk stěžejního PROgramu primární PREVence, popř. jako samostatný program.

 

Východiska programu:

  • umožnění vlastního zážitku, provázení situací,
  • reflexe zaměřená na vývoj, cestu k řešení a naplnění cílů samotných,
  • demokratická spolupráce zúčastněných bez potřeby příkazu,
  • učení se na důsledcích vlastního jednání,
  • zaměření na spolupráci ve prospěch skupiny, nikoli ve prospěch vlastního individua,
  • podněcování výzvy k překonání sama sebe, tzn. nenásilnou formou opustit zónu pohodlí a komfortu,
  • formování osobnostně sociální stránky člověka.

 

Cíle programu:

Cílem adaptačního výjezdu je především stmelení kolektivu třídy (koheze), usnadnění adaptace nových žáků a studentů a posílení zdravého vývoje skupinové dynamiky. Zároveň je podporován pocit sounáležitosti, děti a studenti se hravou formou učí spolupráci, vhodné komunikaci, umění řešit konflikty, vyjadřovat pocity i prezentovat vlastní názor. Program významně přispívá k navázání užšího kontaktu žáků či studentů s třídní učitelkou či učitelem a upevnění oboustranných vztahů. Techniky přirozeně podporují osobnostně sociální rozvoj všech účastníků programu.

 

Metody programu:

Koncept programu vychází z prožitkové pedagogiky, hlavními metodami práce s dětmi jsou metody a techniky osobnostně sociálního rozvoje.

 

Cílová skupina:

  1. žáci 6. ročníků ZŠ (11 - 12 let)
  2. studenti prim gymnázií (11 - 12 let)
  3. studenti 1. ročníků SŠ (15 - 16 let)

 

Cena programu:

Program zahrnuje 16 hodin přímé pedagogické práce s třídním kolektivem

lektorné výjezdu.......15.000,00 Kč/ 16 hodin (platné od vyhlášených dotací v r. 2019)

Všechny ostatní náklady (ubytování, strava, doprava) si platí žáci sami, příprava a vyhodnocení programu je v náplni práci lektorů.