Pro 1. ročníky SŠ

Adaptační pobyty pro studenty 1. ročníků středních škol všech typů mohou být součástí PROgramu primární PREVence, nebo si jej mohou školy objednat jako samostatný program.
Šestnáctihodinový program vedený jedním lektorem (popř. lektorem a stážistou) nejčastěji realizujeme ve dvou dnech (dle požadavků školy i ve třech) v mimoškolním prostředí. K tomuto účelu řadu let využíváme služeb hotelu Kormorán ve Zlenicích u Čerčan. Škola si však může zajistit vhodné prostory sama - základním požadavkem je samostatná místnost vybavená židlemi, které je možno snadno uspořádat do kruhu, a vhodné venkovní prostory pro outdoorové aktivity.

Lektor pracuje vždy s jednou třídou ročníku. Pokud má škola zájem o zajištění výjezdu více tříd najednou, je třeba zajistit ubytovací zařízení s příslušným počtem samostatných místností. Vzhledem k dosavadním zkušenostem však doporučejeme zajistit výjezd vždy pro jednu třídu, která tak získává prostorový, časový a skupinové kohezi prospěšný komfort.

Specifika adaptačního výjezdu pro věkovou kategorii 15 - 16 let:

  • program realizujeme obvykle v prvním pololetí daného ročníku, program je možné objednat od prvního týdne školního roku,
  • hlavním cílem je usnadnění startu nově vzniklému kolektivu, do něhož přišly děti z různých základních škol, pozornost je věnována především vzájemnému pozvávání, rozvoji vhodné komunikace mezi studenty a posílení schopnosti spolupráce, prevence nežádoucích projevů v chování (zejm. šikany),
  • program respektuje specifika věkové kategorie, je přizpůsoben věku a mentální úrovní studentů.