Pro 6. ročníky ZŠ

Adaptační pobyty pro žáky 6. ročníků a prim gymnázií jsou součástí PROgramu primární PREVence, nebo si jej mohou školy objednat samostatně.
Šestnáctihodinový program vedený jedním lektorem (popř. lektorem a stážistou) nejčastěji realizujeme ve dvou dnech (dle požadavků školy i ve třech) v mimoškolním prostředí. K tomuto účelu řadu let využíváme služeb hotelu Kormorán ve Zlenicích u Čerčan. Škola si však může zajistit vhodné prostory sama - základním požadavkem je samostatná místnost vybavená židlemi, které je možno snadno uspořádat do kruhu, a vhodné venkovní prostory pro outdoorové aktivity.

Lektor pracuje vždy s jednou třídou ročníku. Pokud má škola zájem o zajištění výjezdu více tříd najednou, je třeba zajistit ubytovací zařízení s příslušným počtem samostatných místností. Vzhledem k dosavadním zkušenostem však doporučejeme zajistit výjezd vždy pro jednu třídu, která tak získává prostorový, časový a skupinové kohezi prospěšný komfort.

Specifika adaptačního výjezdu pro věkovou kategorii 11 - 12 let:

  • program realizujeme obvykle v prvním pololetí daného ročníku, nejdříve však poslední týden v září (třídní učitel/ka hraje v programu důležitou roli a je nezbytné, aby žáky alespoň částečně poznal/a),
  • adaptační pobyt směřuje zejména ke kohezi třídního kolektivu, současně usnadňuje začlenění nových žáků v třídním kolektivu (6. ročníky),
  • usnadnění startu nově vzniklému kolektivu (primy),
  • posílení pozitivního klimatu, rozvoj vhodné komunikace mezi dětmi a posílení schopnosti spolupráce
  • program respektuje specifika věkové kategorie, je přizpůsoben věku a mentální úrovní žáků a studentů.