Naše činnost

• realizace PROgramu primární PREVence pro žáky základních a středních škol a víceletých gymnázií,
• realizace adaptačních výjezdů pro žáky 6. tříd ZŠ, pro žáky prim a prvních ročníků středních škol a gymnázií - samostatně nebo jako součást PROgramu primární PREVence,
• realizace jednorázových programů zaměřených na krizovou intervenci v jednotlivých třídách nebo skupinách (programy jsou realizovány dle požadavků a potřeb konkrétní třídy nebo skupiny),
• realizace vzdělávacích seminářů, přednášek a workshopů v rámci DVPP pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (školní metodici prevence, výchovní poradci, učitelé 1. i 2. stupně ZŠ, vyučují na SŠ, zaměstnanci pedagogicko-psychologických poraden, management škol),
• realizace vzdělávacích a osvětových seminářů pro rodiče a širokou veřejnost,
• publikační a odborná poradenská činnost.