Odkazy

www.msmt.cz (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

www.praha.eu (Magistrát hl. m. Prahy)

www.prevence-praha.cz (Pražské centrum primární prevence)

www.nuv.cz (Národní ústav pro vzdělávání)

www.adiktologie.cz (Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze)

www.praha22.cz (MČ Praha 22)

www.kolovraty.cz (MČ Praha Kolovraty)

www.spolecnekbezpeci.cz (občanské sdružení Společně k bezpečí)

www.kormoran-ubytovani.cz (holel Kormorán)