Reference

Šesťáci ZŠ U Obory (adaptační výjezdy do Zlenic)

Naši šesťáci se s ProPrevem každoročně účastní adaptačního výjezdu ve Zlenicích u Sázavy.  Výjezd slouží k seznámení žáků mezi sebou, s učiteli, k navození pozitivního klimatu ve třídě. I já jsem jej se svými prvními šesťáky s ProPrevem absolvovala a mohu ho hodnotit jen kladně. Lektorka Mgr. Eva Vaňkátová si pro děti připravila celou řadu aktivit (jak indoorových, tak outdoorových), které byly zaměřeny na rozvoj týmové spolupráce, komunikace a hlubšího vzájemného poznání, a to v neznámém mimoškolním prostředí, což hraje důležitou roli. Dodnes děti se smíchem vzpomínají např. na aktivitu, v níž udatný Paris bojoval o srdce krásné Heleny (reprezentované chlapcem). Při mnohých úkolech děti příjemně překvapily nejen samy sebe, ale i mě a ostatní spolužáky. Bylo úžasné, když třídní outsideři, možná poprvé v životě, sklízeli obdiv a uznání svých spolužáků. Oceňuji, že paní lektorka zapojila do celé řady aktivit i mě. Ještě více to však ocenily děti, které mě začaly vnímat ne jen jako češtinářku bazírující na pravopisu, ale lidskou bytost s otevřeným srdcem a smyslem pro humor. Cílem výjezdu bylo stmelení třídního kolektivu, a to se Evě Vaňkátové povedlo na jedničku. Tímto jí i celému týmu ProPrevu děkuji. Jejich práce je díky tomu, že ji odvádějí profesionálně, a navíc s velkým nasazením, velmi smysluplná a přínosná. 

Mgr. Martina Dominiková, ZŠ U Obory, Praha 10