Pro rodiče

V této kategorii vzdělávacích aktivit nabízíme jednorázové semináře pro rodiče žáků škol na aktuální témata. Seminář pro rodiče objednává škola, která současně zajišťuje vhodné prostory (s možností projekce).

Aktuálně nabízíme:

Bezpečný internet a kyberšikana

Anotace: Seminář seznamuje rodiče se zásadami bezpečného užívání Internetu a s riziky s ním spojených, včetně kyberšikany a jejích následků. Současně je vysvětlován rodičům princip sociálních sítí, zejména Facebooku a jeho rizicích pro děti a mládež. Nedílnou součástí jsou informace týkající se právního vědomí v oblasti užívání Internetu (stránky s nevhodným obsahem, zneužívání osobních dat a údajů, uveřejňování fotografií a videí na Internetu ad.)

Lektor: Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová, Bc. Jana Karešová

Časová dotace: 120 minut

Cena programu: 2.000,-

 

Šikanování - jak ochránit své dítě?

Anotace: Rodiče se seznámí se základními fakty o šikaně v prostředí školy, s nejčasnějšími formami šikany v současnosti i s novými trendy. Na případových studiích je rodičům poskytnut návod, jak poznají, že je jejich dítě obětí šikany, popř. že se s dítětem "něco" děje. Společně s lektorkou hledají na semináři cesty, jak takovému dítěti pomoci, jak by měla vypadat spolupráce se školou a dalšími institucemi (orgány sociálně právní ochrany dítěte, Policie ČR, neziskové organizace, psychologická intervence).

Lektor: Mgr. Jana Stanzelová, Bc. Jana Karešová

Časová dotace: 120 minut

Cena programu: 2.000,-

 

Netradiční formy rizikového chování aneb I s čím se může vaše dítě setkat

Anotace: Seminář poskytuje informace o méně známých formách rizikového chování např. méně běžné formy zneužívání alkoholu a tabáku, užívání syntetických drog a následky s tím spojené, kyberšikana, agresivní jednání dětí k pedagogům a naopak, vliv sekt, subkultury a zvláštní formy životního stylu, sebepoškozování a suicidální sklony.

Lektor: Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová

Časová dotace: 120 minut

Cena programu: 2.000,-