Vzhledem k rostoucímu zájmu o realizaci našich programů pro žáky i pro dospělé je potřeba programy domlouvat s alespoň pětiměsíčním předstihem. Děkujeme za pochopení.

 

V dubnu 2014 získal ProPrev, z. s. jako třetí organizace v Praze Certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování s platností na 5 let.

Na základě místního šetření certifikačního týmu, které v naší organizaci proběhlo dne 13. února, a na základě doporučení certifikačního týmu nám byla udělena Certifikace s dobou platnosti 5 let. V bodech A se nám podařilo získat 100%, v bodech B jsme získali 212 bodů z 220. Děkujeme tímto Certifikačnímu týmu ve složení Jindřiška Ptáčková, Irena Duchoňová, Radovan Voříšek a Markéta Čermáková za velmi profesionální a vstřícný přístup, který pro nás byl v mnoha ohledech i inspirativní.

ProPrev, o. s. mění od 1. ledna 2014 název organizace na ProPrev a stává se spolkem.

 

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Tato změna se dotýká všech občanských sdružení, které se od 1. 1. 2014 považují za spolky (§ 3045 odst. 1 NOZ), a organizačních jednotek občanských sdružení, které se považují za pobočné spolky (§ 3045 odst. 2 NOZ).

Více informací naleznete zde.

 

Vítejte na stránkách ProPrev

Vítáme Vás na stránkách naší organizace. Naším posláním je úsilí o primární prevenci rizikového chování a kriminality, práce s dětskou populací ohroženou závislostmi a dalšími formami rizikového chování, práce s třídními kolektivy. Věnujeme se také vzdělávání dospělých v oblasti všeobecné primární prevence. V rámci DVPP se snažíme zvyšovat právní vědomí a odbornou způsobilost pedagogů ohledně problematiky výskytu rizikového chování. V oblasti vzdělávání a osvěty oslovujeme také rodiče jako nedílnou součást triády škola-dítě-rodina.

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Celkový počet hlasů: 62

Novinky

Napište nám!

04.01.2014 12:12
Máte-li zájem o spolupráci s naší organizací nebo byste si přáli získat více informací o nabídce...

Vítejte na našem novém webu!

04.01.2014 12:11
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete informace o organizaci ProPrev,...