O nás

ProPrev byl zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR 30. května 2006 pod č.j. VS/1-1/64312/06-R (IČO: 27035697, DIČ: CZ27035697). Občanské sdružení (nyní spolek) vzniklo spojením školních metodiků prevence, kteří v oblasti prevence aktivně pracují několik let a mají ukončený dvouletý výcvik prevence. V roce 2007 se ProPrev stal institucí akreditovanou v režimu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (č.j. 15 823/2007-25).

V roce 2006 zahájil ProPrev svou činnost realizací programů primární prevence a adaptačních výjezdů. Oba tyto programy patří k hlavním aktivitám naší organizace. Dlouhodobě působíme na základních školách na Praze 10  -  ZŠ U Obory, ZŠ Bří Jandusů a ZŠ Kolovraty a na Praze 4 – ZŠ Táborská. Ke školám využívajících naše služby mimo jiné patří PORG – gymnázium a základní škola, ZŠ a MŠ Chodov, ZŠ Mikulova, ZŠ Hloubětínská, ZŠ U Školské zahrady, ZŠ a MŠ U Santošky 1, ZŠ Charlotty Masarykové a další. Mnohé školy také využívají naší nabídky na tvorbu programu šitého na míru konkrétní třídy, resp. programu včasné intervence a základní diagnostiky třídy.
Náš spolek realizuje rovněž řadu aktivit pro dospělé (pedagogy, odbornou veřejnost a rodiče). V roce 2007 úspěšně proběhla akce „Letní škola prevence“, které se zúčastnili školní metodici prevence, pedagogové a další odborníci z celé České republiky. V témže roce byl akreditován program „Preventisté, nebuďte v tom sami!“. Jednotlivými semináři a workshopy tohoto programu prošlo doposud více než 1000 účastníků. Nabízená témata jsou volena s ohledem na aktuální situaci v oblasti všeobecné primární prevence a rizikového chování (včetně nových forem nežádoucího chování). Tematická zaměření některých seminářů reagují na požadavky účastníků, kteří se už zúčastnili některého ze seminářů a mají zájem o konkrétní problematiku, s níž se ve své praxi setkávají. Nejžádanějšími tématy jsou: právní vědomí v prostředí škol, inovativní přístupy v prevenci, dotační řízení, práce s třídním kolektivem, kyberšikana a jiné. Program je lektorsky zajištěn nejen členy spolku, ale spolupracujeme také s řadou odborníků z oblasti primární prevence, psychologie ad.
V roce 2009 byl uskutečněn první seminář pro rodiče na ZŠ Červený vrch věnovaný problematice bezpečného internetu. V dalších letech poptávka škol po vzdělávacích a osvětových aktivitách pro rodiče vzrostla a v současné době patří k vyhledávaným programům spolku.
ProPrev se v posledních letech aktivně podílel na organizaci Fóra Výchovy ke zdraví pořádaném každoročně v Benešově u Prahy. Byli jsme také požádáni o vystoupení na Konferenci primární prevence na téma Bezpečný internet a kyberšikana. Autorsky spolupracujeme s nakladatelstvím RAABE. Podíleli jsme se na přípravě programů primární prevence Městské policie v Praze.

Snažíme se programy přizpůsobit aktuálním potřebám žáků, pedagogů i veřejnosti, aktuálním problémům ve společnosti, které do značné míry ovlivňují osobnostně sociální rozvoj a další kompetence žáků a studentů. O naše programy mají zájem i střední školy a učiliště.