Organizační struktura

Předsedkyně spolku: Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová
Rada spolku: Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová
                      Mgr. Jana Stanzelová
                      Bc. Jana Karešová
Revizorka: Bc. Radka Kašparová
Odborní externí garanti: PhDr. Richard Braun, Mgr. Michaela Veselá